İnsanlığın yaşadığı her bir dönemde lojistik sistemi gelişmiş ve gelişmeye de devam ediyor. ASR TRANSİT olarak yeni çıkan veya kolaylık sağlayacak her teknolojiye geleceği düşünerek yatırım yapıyoruz. Buna zamanın ruhu diyoruz. Zamanın ruhunun farkında olanlar, algılayanlar ve proaktif çözümler üretebilenler, mevcut ve gelecekteki sorunları çözmeye herkesten daha yakın olurken zamanın ruhunu yakalayamayanlar, geride kalır ve yok olurlar.

Lojistikte devrim yapmak ve geleceği planlamak 21’inci yüzyılda zamanın ruhu çoğunlukla “hız”, “ağ”, “teknoloji” ve “akış” kelimeleriyle ifade ediniliyor. Her şey teknolojiden pay almakta ve bir yerden bir yere hızla ve doğru transfer vasıtasıyla akmaktadır. Bir yerden bir yere yer değiştiren sadece bilgi, ürün, hizmet veya para değil; değerler ve insanlar bile zamanın ruhuna uygun olarak bir yerden diğerine akış hâlindedirler. Bir mal ya da hizmetin üretilen yerden ihtiyaç olan yere akışı olarak tanımlanan lojistik akış sürecinde sadece insanların ihtiyaçları karşılanmakla kalınmamakta aynı zamanda ciddi anlamda istihdam da sağlanmaktadır.
Lojistik endüstrisi çevresel koşullardan daha fazla etkilenmekte ve geliştirdiği devrim niteliğindeki yöntem, teknik ve usullerle dünyanın maruz kaldığı bu küresel akışı yönetmeye çalışmaktadır.

Küresel akışın yönetilmesi sürecinde müşterilerin gereksinimleri de sürekli değişiklik gösteriyor ve bu değişimi yönetebilmek için daha fazla yenilik yapıyoruz.

Sizin için sorun değil çözüm üretmek için buradayız.