Transit Taşımada Depo ve Antrepo Hizmetleri

Ülkemizin konumu, tüm taşıma türlerini kullanabilmesi ve bunları çok kısa mesafeli ulaşılabilirlik alanında yapabilmesi sebebiyle transit taşımada merkez olma yolundadır. Son yıllarda tedarik zincirinde yer alan birçok firma ticaretin değişen koşullarına ayak uydurarak hızlı, maliyeti düşürücü çözümler sağlamaktadır. Bu çözümlerden bir tanesi de transit taşımacılıktır.

Türkiye Gümrük Bölgesi’ne gelerek buradan yurt dışı edilecek gerek tek parti gerekse farklı şekillerde/zamanlarda gelerek birleştirilip konsolide yapılacak yükler ile ilgili karşımıza geçici depolama alanı ve antrepo beyannamesi çıkmaktadır. Mevcut durumda gelişmiş teknoloji ve imkanlara sahip olması sebebiyle antrepolar daha sık tercih edilmektedir.

 

Genel Antrepo Hizmetleri

Mal kabul, stok yönetimi, ürün toplama, elleçleme, paketleme, etiketleme, sipariş hazırlama, irsaliye hazırlanması, fatura basımı, sevkiyat yönetimi, periyodik sayımların yapılması.

ADR Ürün Depolama Hizmetleri

Kimyevi, yanıcı, kimyasal ve benzeri malları üreten ve dağıtan firmalar için ürünlerin gümrüklü depolama, gümrüksüz depolanması, transit İşlemlerinin tamamlanması ve dağıtım işlemlerinin yapılması.

Serbest Depolama Hizmetleri

Müşteriye özel stok yönetimi, barkod sistemli etiketleme ve ürün takibi, ihracata yönelik konsolidasyon ve depolama, paketleme, paletleme, etiketleme, kalite kontrol hizmetlerin yapılması.

Soğuk Hava Depolama Hizmetleri

Muhafaza edilmesi gereken gıda veya endüstriyel ürünlerin istenilen sıcaklıklarda korunması ve ekonomik bir şekilde sağlığa uygun halde bekletilmesini sağlayan hizmettir.

Türkiye’de sebze meyve depolayan soğuk hava depolarının sayısı 1472’dir.

Geçici Depolama Yeri ile Antrepo Arasındaki Farklar Nelerdir?


Geçici Depolama
:  Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve serbest dolaşımda olmayan eşyanın, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar konulduğu, eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış, taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlerdeki ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler olarak tanımlanmaktadır.

Antrepo: Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç edilmek kaydıyla konulduğu açık ya da kapalı alanlar olarak tanımlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de 41 şehirde 92 gümrük müdürlüğüne bağlı toplam 1195 antrepo var.

ASR Grup olarak ürünlerin ithalat ve ihracat süreçlerini Clef Trade ile sağlarken lojistik hizmetlerini ASR Transit ile sağlamaktayız. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda serbest bölgede transit yükler için depolama hizmeti veriyoruz, Hacmi yüksek olan müşterilerimiz için her zaman yeni çözümler üretmeye devam ediyoruz. Serbest bölge üzerinde işlem yaptırmak hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlayacaktır.